Kim jesteśmy?

Jesteśmy pasjonatami genealogii i historii Ziemi Kujawskiej. Swym działaniem zrzeszamy wszystkich zainteresowanych, genealogów, historyków, regionalistów i rodzimych kujawiaków, którym nie obojętna jest przeszłość ojczystego regionu i pochodzenie przodków.

Działamy w obrębie pięciu powiatów, inowrocławskiego, mogileńskiego, żnińskiego, radziejowskiego i aleksandrowskiego. Prowadzimy szeroką działalność na rzecz popularyzacji Kujaw centralnych i zachodnich.

Współpracujemy z Archiwum Państwowym w Bydgoszczy, oddziałem w Inowrocławiu.

Stoimy na straży zachowania pamięci o historii regionalnej, zajmujemy się inwentaryzacją kujawskich nekropolii oraz wspieramy indeksację i digitalizację zasobów archiwalnych terenów Kujaw centralnych i zachodnich.

Odtwarzamy i upamiętniamy te fakty z przeszłości Kujaw, które nierzadko nie znalazły poparcia w regionalnych publikacjach. Walczymy o upamiętnienie dawnych miejsc kultu, zabytków i zasłużonych obywateli tych terenów.

Wspieramy genealogów amatorów, pomagamy im odtworzyć historię swych rodzin, pomagamy w tłumaczeniach z języków obcych (język niemiecki, łacina), używanych na naszym terenie na przestrzeni wieków.

Popieramy i popularyzujemy działania regionalnych stowarzyszeń historycznych m.in Towarzystwa Miłośników Miasta Inowrocławia, Nadgoplańskiego Towarzystwa Historycznego w Kruszwicy a także Towarzystwa Miłośników Miasta Radziejowa i Kujaw.

Ponadto, w ramach wymiany doświadczeń, administrujemy grupę "Miłośnicy genealogii i historii Ziemi Kujawskiej" na portalu społecznościowym - Facebook, na który serdecznie zapraszamy!

 

 

Anna Wiśniewska

Kamil JankowskiZ genealogii...

Uczniowie "Kaspra". Fotografia ze zbiorów genealoga Tomasza Wasilewskiego.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z genealogii kardynała Józefa Glempa, czyli rzecz o rodzinie Glempów z Rycerzewka. Uwaga! Niebawem wywiad z bratem księdza kardynała - Panem Janem Glempem.


By zachować pamięć o mieszkańcach Stolicy Kujaw Zachodnich, rozpoczęliśmy prace indeksacyjne. Stopniowo udostępniać będziemy Państwu wyniki naszych prac. Na początek pragniemy przedstawić Państwu pierwszą część uczniów dawnej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Stanisława Staszica!
Zapraszamy do częstych odwiedzin i szukania wśród inowrocławian swoich krewniaków! W przypadku pozytywnych poszukiwań prosimy o kontakt z administracją.

Nowości historyczne:

Czyje ciała spoczywają na dawnym przykościelnym cmentarzu INMP? Spróbujemy rozwikłać tę zagadkę!

 

 


Spacer po dawnym cmentarzu ewangelickim - czy wiesz kogo tam pochowano?

 

 

 

 


Czy wiesz, że na inowrocławskim zamku narodził się jeden z najbardziej znanych władców Królestwa Polskiego - Władysław Łokietek?


Ojcowie Franciszkanie w Inowrocławiu? Skąd przybyli? Gdzie stał klasztor? Czym się zajmowali i dlaczego już ich tu nie ma?

 

 

 

 

Czy wiesz jak wyglądał inowrocławski zamek książęcy? Gdzie się znajdował? Specjalnie dla Państwa postaraliśmy się go opisać!


Umowa między prezydentem miasta Apolinarym Jankowskim a Feliksem Koralewskim w sprawie stosunku służbowego
Umowa między prezydentem miasta Apolinarym Jankowskim a Feliksem Koralewskim w sprawie stosunku służbowego