WICHLIŃSKA JUSTYNA EMILIA

Z domu Trzcińska. Urodziła się 2 lutego 1878 roku w Ostrowie nad Gopłem, zmarła 11 lutego 1964 roku w Warszawie. Spoczywa wraz z mężem w rodzinnym grobowcu w Tucznie.

Była ziemianką i działaczką społeczną. Po ukończeniu Gimnazjum Anastazji Warnke w Poznaniu podjęła się nauki języka polskiego dzieci robotników i włościan w rodzinnym Ostrowie. Z zapałem przystąpiła do pracy społecznej zakładając w Tucznie w 1913 roku Towarzystwo Kobiet Pracujących. Zajmowała się rozbudzaniem świadomości narodowej. Zaangażowała się wraz z całą rodziną (mężem, 18-letnią córką Aleksandrą i dwa lata młodszym synem Józefem) oraz pracownikami w przygotowanie Powstania Wielkopolskiego w powiecie inowrocławskim. Organizowała i dostarczała żywność dla powstańców w Inowrocławiu, a dla rannych powstańców ze Złotnik Kujawskich zaaranżowała punkt opatrunkowy w Rucewie. Po odzyskaniu niepodległości już w 1919 roku założyła w Inowrocławiu oddział Polskiego Czerwonego Krzyża i stanęła na czele jako prezeska.

Za swą działalność niepodległościową (była również prezeską Komitetu Obrony Śląska) została odznaczona Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Medalem Niepodległości oraz Odznaką 59 Pułku Piechoty Wielkopolskiej. Nadal pracowała społecznie udzielając się w kółkach włościanek, w Związku Obrony Kresów Zachodnich, Powiatowym Komitecie Pomocy Bezrobotnym. Wygłaszała referaty, organizowała kursy szycia, gotowania oraz wycieczki krajoznawcze. Dzięki jej staraniom powstała w Inowrocławiu w 1920 roku Bursa Ziemi Kujawskiej, gdzie mieszkali uczniowie z rodzin robotników rolnych i niezamożnych włościan. W ten sposób umożliwiała im naukę w gimnazjum i szkole wydziałowej.W 1938 roku została wybrana do Rady Gminnej. Przed II wojną światową włączyła się w nurt przygotowań do obrony kraju, a po wojnie zamieszkała w Inowrocławiu, a następnie w Warszawie. Za pracę społeczną została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi.

 

 

Rodzice jej to: Józef Franciszek Trzciński ur. 19.08.1941 zm.22.03.1914 i Anna z Prądzyńskich ur.03.03.1852 zm.03.03.1878), dziedzice Ostrowa i Koszyc. Oprócz Justyny mieli dzieci:

- Tadeusz Trzciński ur.12.08.1874 zm. 23.06.1912

- Maria Trzcińska ur. 1876 zm. 03.06.1930, jej maż to Tomasz Koschembahr-Łyskowski h. Doliwa


Od 1898 roku mężem Justyny zd. Trzcińskiej był Lucjan Wichliński h. Zabawa ur.20.05.1871 Unia k. Wrześni zm. 28.10.1928 Inowrocław; mieli sześcioro dzieci:

 

- Aleksandra Anna Maria Wichlińska ur.18.10.1899 Tuczno zm.05.02.1963 Warszawa, mężem jej był Tadeusz Franciszek Mieczkowski (1891-1965)

- Józef Wichliński ur.02.03.1901 Tuczno zm.31.05.1942 Greifswald, Niemcy, żoną jego była Józefa Felicja Mielżyńska (1900-1931)

- Anna Maria Wichlińska ur.22.02.1903 Tuczno zm.28.04.1984 Warszawa, mężem jej był Kazimierz Drecki (1885-1940 Katyń)

- Maria Helena Wichlińska ur.21.08.1904 Tuczno zm.24.09.2003 Warszawa , mężem jej był Antoni Wojciech Piotr Plater-Zyberek (1901-1977), ich córka Teresa wyszła za mąż za Zenona Kopcia.

- Lucjan Tadeusz Wichliński ur.29.01.1906 Tuczno zm.13.04.1923 Poznań

- Stanisław Alfred Wichliński ur.10.08.1912 Tuczno zm.23.10.1939 Inowrocław

 

 

Rodzicami Lucjana Wichlińskiego h. Zabawa (1871-1928) byli: Józef Wichliński h. Zabawa (ur.11.06.1837 Unia k.Wrześni zm.13.04.1905 Inowrocław poch. w Tucznie) i Tekla Katarzyna Czajkowska h. Jastrzębiec (ur.23.08.1839 Tuczno).

Józef i Tekla Wichlińscy oprócz syna Lucjana mieli jeszcze dzieci:

 

---  Helenę Wichlińską, jej mężem był Antoni Zakrzewski

źródło: http://poznan-project.psnc.pl/

 

 


Opracowała: Anna Wiśniewska