Harcmistrz Marcin Strachanowski

Urodzony 11 października 1900 roku w Inowrocławiu. Urzędnik, działacz społeczny. Legenda miejscowego ruchu harcerskiego, związany ze skautingiem od czternastego roku życia. Od 1915 roku kierował konspiracyjnym zastępem harcerskim. Brał udział w powstaniu wielkopolskim i w wojnie polsko-radzieckiej, w której został ciężko ranny. Uczestniczył w akcji plebiscytowej na Warmii i Mazurach. Do wybuchu II Wojny Światowej pracował w administracji inowrocławskiej Kasy Chorych i Spółdzielni Mieszkaniowej "Zagroda", później w latach 50-tych i 60-tych był jej prezesem, a do czasu połączenia się z Kujawską Spółdzielnią Mieszkaniową, członkiem rady nadzorczej. Organizował liczne kolonie letnie, obozy oraz wspaniałe uroczystości patriotyczne. We wrześniu 1939 roku walczył na froncie polsko-niemieckim i trafił do niewoli. Potem osadzono go w inowrocławskim więzieniu. Od marca 1940 roku konspirował w Polskiej Armii Ludowej. W maju tego roku został aresztowany i do końca wojny był więźniem obozów zagłady w Szczeglinie, Dachau i Mauthausen-Gusen. Po wojnie powrócił do harcerstwa. Działał aktywnie w organizacji kombatanckiej. Nie ominęły go represje okresu stalinizmu.

Zmarł 17 października 1965 roku w Inowrocławiu.

Pochowany na cmentarzu p.w. Św. Józefa przy ulicy Libelta.

 

Rodzice jego to: Tomasz Strachanowski ur. 1854 r.   i Magdalena Wolniewicz ur. 1864 r. Ich ślub kościelny w 1885 r. w Gościeszyn (Żnin).

 

Żoną jego od 1927 roku była Zofia Helena Kujawa (ur. 28.2.1902 zm. 3.04.1980) z którą miał pięcioro dzieci:

 

1. Lech Strachanowski ur. 28.4.1928  zm. 13.3.2013 -  poligraf

2. Danuta Strachanowska - Poznaniak ur. 15.5.1930 zm. 22.9.1992 - lekarka

3. Wiktor Strachanowski ur. 1935 r. - poligraf

4. Kazimierz Strachanowski ur. 1938 r. - dziennikarz PAP w Rabce

5. Maria Strachanowska ur. 1940 r. - nauczycielka

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rodzicami Tomasza Strachanowskiego byli:

Walenty Strachanowski i Rosalia Henkel

Ich ślub w 1852 r. w Kołdrąb

 

Rodzicami Magdaleny Wolniewicz byli:

Józef Wolniewicz i Katarzyna Podgórska

                 

                                                                                   Rodzicami Rosali zd. Henkel Strachanowskiej byli:

                                                                                   Marcin Henkel i Regina Kotecka

 


FRANCISZEK STRACHANOWSKI

ur. 30.12.1897 roku w Inowrocławiu zm. 17.05.1959 roku w Inowrocławiu, pochowany na cmentarzu ZNMP w Inowrocławiu. 

 

Brat Marcina Strachanowskiego, wraz z którym należeli do twórców skautingu na Kujawach inowrocławskich. Od 1914 r. związany był z 1 Drużyną Harcerską im. Józefa Poniatowskiego. W 1918 r. brał udział w przygotowaniach do powstania wielkopolskiego, a następnie w walkach wyzwoleńczych.

Z zawodu stolarz, po 1920 r. pracował w fabryce mebli  Józefa Łożyńskiego, a później - do wybuchu II wojny światowej - był stolarzem w Miejskich Zakładach Zdrojowych.

W latach 20. zaangażował się w działalność organizacji rzemieślniczych, m.in. od 1925 do 1928 był ławnikiem Izby Rzemieślniczej w Bydgoszczy, gdzie reprezentował interesy pracobiorców. W 1929 r. został radnym Rady Miasta Inowrocławia.

Odznaczony Medalem Niepodległości w 1938 r.

 

Od 1919 r. w związku małżeńskim z Heleną z Błochowiaków (1892-1978). Ich dziećmi byli:

 

1.  Roman Marian (1920-1985) stolarz, zm. w Bydgoszczy

2.  Wanda Maria (1922-1990) pielęgniarka, zm. w Inowrocławiu

3.  Anna (1925-1927) zm. w Inowrocławiu

4. Paweł Franciszek (1934-1993) urzędnik administracji, naczelnik gminy Inowrocław, później kierownik wydziałów  finansowego i organizacyjnego  Urzędu Miasta, zm. w Inowrocławiu

 

                                                                                                                                                                                        Opracowała: Anna Wiśniewska