RAKOWICZ DANIEL ALEKSANDER

 

Urodzony 18 stycznia 1817 roku w Śremie, zmarł 7 grudnia 1976 roku w Inowrocławiu, pochowany został na nieistniejącym dziś już cmentarzu przy kościele pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny potoczenie nazywanego "Ruiną" przy ul. Laubitza w Inowrocławiu.

Nauczyciel, publicysta, autor polskiego elementarza.

Ukończył gimnazjum  św. Marii Magdaleny i seminarium nauczycielskie  w Poznaniu. Pracował jako pedagog w różnych szkołach. W Golejówku pod Rawiczem gdzie uczył, założył dużą szkółkę drzew owocowych. Propagował ogrodnictwo, pisał felietony do "Pisma dla Nauczycieli, Ludu i Ludu Wiejskiego", które ukazywało się w Poznaniu. W 1848 r. wszedł w skład zarządu nowo powstałego Towarzystwa Pedagogicznego na którego zlecenie opracował elementarz do nauki języka polskiego pt. " Nauka czytania i pisania" (1850r.), w którym zastosował nowoczesną metodę połączenia nauki czytania z nauką pisania. Elementarz ten doczekał się ponad stu wydań i 300-tysięcznego nakładu łącznego. Opracował też i wydał elementarz niemiecki dla Polaków. Wspólnie z Ewarystem Estkowskim wydawał czasopismo "Szkoła". Pisał ponadto do wielu gazet m.in. do "Gazety Polskiej", "Dziennika Polskiego" i "Wielkopolanina".

Zajmował się uprawą nowych gatunków drzew, krzewów i kwiatów. Był w tej dziedzinie uznanym autorytetem.

W 1875 roku po uzyskaniu emerytury przeniósł się do Inowrocławia i zajął pszczelarstwem. Współtworzył Towarzystwo Pszczelarskie. Wspierał materialnie uczniów inowrocławskiego gimnazjum, fundując podręczniki i płacąc czesne za najbardziej potrzebujących.

 

Rodzice jego to: Adam Rakowicz i Anna Katarzyna Hoffman.

 

 

Żoną jego była Emerencja Osiecka z którą miał kilkoro dzieci, m.in.:

 

- Franciszek (Leon Czesław Franciszek Tadeusz) Rakowicz ur.01.04.1839 w Golejewko pow. krobski, zm.28.08.1878 w Poznaniu, (publicysta i dyrektor Banku Włościańskiego w Poznaniu, działacz społeczny i gospodarczy), żoną jego była Jadwiga Pomorska 1848-1924.

- Helena zd. Rakowicz Hedinger 1847-1933 (nauczycielka, mężem jej był Edmund Hedinger 1843-1918 - kupiec, właściciel pierwszego w Inowrocławiu polskiego sklepu bławatnego - od 1870 r. - przy ul. Fryderykowskiej - obecnie Królowej Jadwigi 29, gdzie później mieściła się znana drogeria Romana Kaźmierczaka. Córka Heleny i Edmunda Hedingerów, Anna, była prezesem inowrocławskiego udziału PCK, natomiast druga ich córka to Helena Chrzanowska.

Akt zgonu Daniela RakowiczaZ Dziennika Kujawskiego 23.12.1894

 

 

Opracowała Anna Wiśniewska