LEVY LEOPOLD

Ur. 15.08.1870 w Inowrocławiu, zginął 15.09.1939 r. rozstrzelany przez Niemców (w Inowrocławiu, prawdopodobnie na ul. Solankowej w pobliżu synagogi), pochowany na cmentarzu ZNMP w Inowrocławiu.

Dr praw, przemysłowiec, pełnił wiele funkcji publicznych w Inowrocławiu.

Ukończył studia prawnicze uzyskując tytuł doktora. Major, służący w czasie I wojny światowej w armii niemieckiej. W 1902 r. po śmierci ojca przejął interesy (kamieniołomy, fabryka wapna). Był udziałowcem cukrowni w Wierzchosławicach, wielu gorzelni i kilku banków. 1911-1918 był posłem z okręgu wyborczego Inowrocław-Strzelno do Pruskiej Izby Deputowanych.

Przynależał do prawicowo-liberalnej partii Partia Narodowo-Liberalna (Nationalliberale Partei), co wówczas wśród Żydów stanowiło wyjątek. Radny miejski do 1925 r. i przez pewien czas przewodniczący Rady Miejskiej. Członek Rady Powiatu Inowrocław oraz Rady Prowincjonalnej Poznania (Posenser Provinziallandtag). Poza tym należał do Bydgoskiej Izby Handlowej. Levy bez wątpienia był jedną z najbardziej wpływowych osobistości w obwodzie regencyjnym Bydgoszcz. Członek i założyciel wielu niemieckich organizacji zawodowych, gospodarczych i kulturalnych. Mason.

 

Rodzice jego: Juliusz Levy i Ewa Rebeka Tykociner.

 

Od 1900 r. w związku małżeńskim z niemką Erną Weigert; wcześnie owdowiał, potomstwa prawdopodobnie nie zostawił.

 

 LEVY JULIUSZ

 

Urodzony w 1839 roku w Inowrocławiu, zmarł 31.12.1901 roku we Frankfurcie nad Menem, pochowany w Inowrocławiu na nieistniejącym dziś cmentarzu żydowskim przy ul. Staszica.

 

Przemysłowiec i kamienicznik narodowości żydowskiej, królewski radca komercjalny. Posiadał po ojcu większość udziałów w kamieniołomach i fabryce wapna w Wapiennie ("Levy i sp. Ognisko"). Od 1875 roku wchodził w skład rady nadzorczej spółki "Solanki Inowrocławskie". W 1878 roku został członkiem Rady Miejskiej w Inowrocławiu, a od 1893 roku aż do śmierci - jej przewodniczącym. Posiadał liczne nieruchomości, m.in. przy ul. Kolejowej (obecnie dworcowej), Kasztelańskiej, Średniej i Solankowej, przy której wzniósł neorenesansową kamienicę (nr 31). Wchodził w skład zarządu Sejmiku Miast Wielkopolski. Przyczynił się do budowy okazałej siedziby loży Astrea Logenheim przy ul. Solankowej oraz nowej synagogi w Inowrocławiu. Zapisał część swojego majątku na rzecz miasta Inowrocławia. Ustanowił fundację dla ubogich rzemieślników, mająca wspomagać wszystkich bez względu na wyznanie i narodowość.

Rodzicami Julisza Levy'go byli: Michał Levy i Filipina Hirschberg.

Żoną jego była Ewa Rebeka Tykociner z która miał syna Leopolda  oraz  córki:  Noemi (ur.1869 r.) po mężu Frank i  Maria (ur. 1871 r.) po mężu Heimann

Opracowała: Anna Wiśniewska