ZYGMUNT KUREK

Ur.21.03.1911 w Tribsess k. Stralsundu w Meklemburgii (Niemcy), zmarł po ciężkiej chorobie 04.12.1989 w Inowrocławiu, pochowany na cmentarzu ZNMP w Inowrocławiu.

Z zawodu był nauczycielem, z wychowania i serca - patriotą, z potrzeby i przekonania - człowiekiem czynu i społecznikiem. Wrażliwy i pełen zapału, zasłużony dla Inowrocławia i Kujaw.

Miał 9 lat, gdy rodzina związała się z Inowrocławiem. Początkowo uczył się w miejscowym gimnazjum, ale zawód zdobył w 1934 r. w Seminarium Nauczycielskim w Wągrowcu. W tymże roku odbył też szkolenie w inowrocławskiej szkole podchorążych, dowodzonej przez kpt. Pawła Cymsa. Potem przez dwa lata, jako bezpłatny nauczycielski praktykant, rowerem dojeżdżał do szkół w Jaksicach i Kościelcu Kujawskim. W latach 1936-1939 na terenie Wolnego Miasta Gdańska zaangażował się w nauczanie i prace z polskimi dziećmi na wsi. Organizował kursy haftu i szycia, zbiórki harcerskie, chór i amatorski teatr, propagował polską prasę. Za swą działalność był szykanowany i dwukrotnie aresztowany przez zniemczone władze WMG.
Był niestrudzonym społecznikiem, regionalistą i dokumentalistą, wytrwałym działaczem wielu stowarzyszeń. W realizacji jego inicjatyw i zamierzeń pomagała mu przez wiele lat, szeroko o nich informując i je promując, "Gazeta Pomorska". To on zwołał pierwsze spotkanie obrońców Inowrocławia z 1939 r. i opublikował broszurę o tej obronie. Spod jego pióra wyszły publikacje o historii sportu i wf-u w tym mieście, o 59 Pułku Piechoty, zespole "Kujawy" ze Sławska Wielkiego, o swojej pracy pod Gdańskiem. Zbierał materiały o obozie na Błoniu. Zorganizował sesję n.t. strajku szkolnego na Kujawach, wraz z Zenonem Kopciem apelował o podjęcie prac nad Inowrocławskim Słownikiem Biograficznym, aktywnie udzielał się i dynamizował Komisję Historyczną Oddziału ZboWiD, działał w ZSL. Dbał o stan miejsc pamięci narodowej, , należał do grona pomysłodawców wzniesienia pomnika Obrońców Inowrocławia w 1984 r. Wśród licznych wyróżnień otrzymał m.in. Krzyż Kawalerski OOP, Medal Komisji Edukacji Narodowej, , tytuł "Zasłużony Nauczyciel PRL", odznaki "Zasłużony Działacz Kultury" i "Za Zasługi dla Gdańska" oraz pośmiertnie Medal Rodła (1989).
Rodzicami jego byli: Wojciech Kurek i Marta Gütschow. Oprócz Zygmunta mieli jeszcze syna:
- Walter Kurek 1906-1971 , w latach 1951-1970 dyrektor ZSZ nr 1 w Inowrocławiu (Zespół Szkół Samochodowych); miał żonę Janinę.
W małżeństwie od 1946 . z Zofią Zielińską - urzędniczką państwową - miał syna Macieja Zielińskiego ur.1948 r. - oficera WP , oraz córkę Małgorzatę Kubiak ur.1955 r. - logopedę, mężem jej był znany bydgoski artysta rzeźbiarz Michał Kubiak.

Intencją Zygmunta Kurka było ocalenie od zapomnienia wraz z pokoleniami, które odchodzą, dawnych i współczesnych najważniejszych wydarzeń w regionie oraz jego tradycji i dziedzictwa kulturowego.

Opracowała: Anna Wiśniewska