KOMPF BOLESŁAWA

Ur. 02.11.1881 r. w Kornatach w ówczesnym pow. wrzesińskim, zm. 21.01.1960 r. w Inowrocławiu, pochowana na cmentarzu ZNMP w Inowrocławiu.

Nauczycielka, dyrektorka gimnazjum. W latach 1892-1898 uczyła się w Wyższej Szkole dla Dziewcząt prowadzonej przez Jadwigę Muller, znajdującej się w Inowrocławiu przy ul. Solankowej. Kolejne 3 lata spędziła w klasie pedagogicznej Wyższej Szkoły dla Dziewcząt pani Anny Danysz w Poznaniu. Po zdaniu egzaminu państwowego podjęła prace w Inowrocławiu (od 05.09.1900 r.), w szkole, w której sama była uczennicą. W czasie powstania wielkopolskiego pracowała w inowrocławskim szpitalu jako siostra Czerwonego Krzyża, zajmując się opatrywaniem rannych.  Egzamin nauczycielski zdała  w 1924 r. Jeszcze przed jego zdaniem, rozpoczęła prace w Prywatnym Gimnazjum Żeńskim im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu, ucząc historii, ale także języka polskiego. Znała dobrze język angielski i francuski. Od roku 1924/1925 była dyrektorka tej szkoły. Funkcje te pełniła do chwili przejścia na emeryturę w 1937 r., którą najprawdopodobniej przyspieszyły jej poglądy polityczne, charakteryzujące się wyrażaną niechęcią wobec sanacji. Wyrazem braku zaufania do niej była podjęta w roku szkolnym 1934/1935 decyzja władz o odebraniu szkole pełni samodzielności w zakresie przeprowadzania egzaminu dojrzałości. W znacznym stopniu dzięki jej inicjatywie i wysiłkom powstał nowy gmach gimnazjum przy ul. Jasnej (obecnie ul. Konopnickiej), oddany do użytku 17.11.1927 r. Wraz z siostra Lucyną, prowadziła w tymże gmachu także 6-klasową szkołę powszechną o elitarnym charakterze i wysokim poziomie nauczania. Okupacje spędziła w Pilźnie w pow. dębickim, gdzie zaangażowała się w tajne nauczanie.  Bolesława Kompf była osobą niezwykle inteligentną i pracowita, wymagającą, ale i życzliwą. Stale pracowała nad sobą, dokształcała się. Z początkiem 1945 r. powróciła do Inowrocławia i wznowiła pracę w gimnazjum, podobnie jak jej sistra Lucyna, z którą jeszcze w okresie międzywojennym przeprowadziła wiele akcji charytatywnych na rzecz biednych rodzin. W II LO im. M. Konopnickiej pracowała do 1956 r. W końcu lat 50-tych, pomimo podeszłego wieku, uczyła jeszcze religii w Szkole Podstawowej nr 2 w Inowrocławiu. Własnej rodziny nie założyła. 

 

 

Rodzice jej to: Tadeusz Kompf (ur.1832 zm.28.11.1889) i Pelagia Chylewska (ur.16.11.1944 Strychowo zm. 07.03.1883). Ich dzieci o: 

 
- Bolesława Kompf (1881-1960) nauczycielka
- Antonina Kompf (1865-1937) nauczycielka muzyki
- Lucyna Kompf (1880-1952) nauczycielka w Inowrocławiu
- Włodzimierz Kompf (1868-1931 ) urzędnik
- Józef Kompf (1883-1934) prof. gimn. w Gnieźnie i Chojnicach
- Marian Kompf (1872-1933) 

- Stanisław Kompf ur.1880

 

Rodzicami Pelagii zd. Chylewskiej Kompf byli: Ksawery Chylewski i Antonina Balbina Karońska h. Syrokomla (ur.29.03.1823 Chlebowo).