Gruszczyński Maksymilian (ur. 2 października 1861 roku w Gołębinie Starym, zm. 16 marca 1940 roku w Inowrocławiu)

Główny inicjator i organizator Sokoła. Poza uzdrowiskiem nic chyba nie przysporzyło Inowrocławiowi takiego rozgłosu i prestiżu, jak Towarzystwo Gimnastyczne Sokół. Dziś nie zdajemy już sobie z tego aż tak bardzo sprawy. Ale w decydujących latach walki o polskość na przełomie XIX i XX w. , Sokół, a wraz z nim nasze miasto, gdzie idea sokoła wzięła swój początek dla całego zaboru pruskiego, odegrały olbrzymią, trudną do przecenienia rolę w duchowym i fizycznym odrodzeniu Polaków.


Był synem Antoniego Gruszczyńskiego i Antoniny z Gołuszyńskich, oraz mężem Klary z Kordeckich, rodowitej bydgoszczanki.

 

Rodzina Gruszczyńskich przybyła do Inowrocławia w 1874 roku. Maksymilian przyjaźnił się z poetą Janem Kasprowiczem.