DZIKIEWICZ ANDRZEJ

Ur. 7 września 1877 roku w Waksmundzie, w powiecie nowotarskim, zm. 3 września 1946 roku w Inowrocławiu.

Nauczyciel rysunku, artysta malarz i rzeźbiarz. Tworzył pejzaże, portrety i obrazy o tematyce religijnej, m.in. kilka obrazów ołtarzowych dla wielkopolskich i kujawskich kościołów i kaplic m.in.: Chrystus  w kościele św. Józefa w Inowrocławiu, św. Antoni w kaplicy w Strzemkowie, Serce Jezusa w kościele bł. Jadwigi w Inowrocławiu, a w kościele Imienia NMP jest lipowa figura Matki Boskiej. Namalował serie widoków Inowrocławia, które reprodukowane były na pocztówkach. Kilkadziesiąt jego akwareli znajduje się w I LO im. J. Kasprowicza.

 

W 1924 r. został nauczycielem rysunku w gimnazjum w Inowrocławiu. 2 lata później zdał w Poznaniu egzamin państwowy uprawniający do nauczania w szkołach średnich. W 1940 r. znalazł się na wysiedleniu w Radomsku i Krakowie, gdzie przebywał do końca wojny. W 1945 roku powrócił do Inowrocławia i wznowił pracę w szkole (Państwowe Gimnazjum i Liceum im. Jana Kasprowicza).

Jego rzeźba anioła znajduje się na grobie syna na cmentarzu Zwiastowania NMP w Inowrocławiu.

 

Rodzice Andrzeja Dzikiewicza to: Michał Dzikiewicz i Marianna z Chorobowskich.

 

Od 1907 roku Andrzej Dzikiewicz w związku małżeńskim z Agnieszką z Waksmundzkich (1885-1980), z którą miał dwoje dzieci:

1. Marię (1908) - magister historii, długoletnią nauczycielkę w inowrocławskich szkołach średnich, żonę Wacława Chojny-Horodyńskiego, oficera, szefa Oddziału I Sztabu Kedywu.

2. Tadeusza Mariana (1913-1936), który zmarł będąc jeszcze uczniem Szkoły Handlowej

 

Ciała, zarówno Andrzeja i Agnieszki Dzikiewiczów, jak i ich syna Tadeusza, spoczęły na najstarszej inowrocławskiej nekropolii p.w. Zwiastowania NMP. Dzięki aniołowi wyrzeźbionemu przez samego Andrzeja, grób Tadeusza jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych mogił tego cmentarza.

 

 

Opracowała: Anna Wiśniewska