Jan Dąbrówka - jeden z najznakomitszych profesorów XV wieku, rektor Akademii Krakowskiej, rodem ze wsi Dąbrówka, z byłego powiatu inowrocławskiego. W 1464 roku był on członkiem komisji reformy studiów uniwersyteckich, przyjaźnił się z Grzegorzem z Sanoka, razem z Janem Długoszem organizował Bursę Jerozolimską, na polecenie Kazimierza Jagiellończyka spełniał różne misje dyplomatyczne, szczególnie w sporze z Krzyżakami o Pomorze. Miał on również poważny księgozbiór, który ofiarował Akademii Krakowskiej. Zmarł w Krakowie 11 stycznia 1472 roku.