CEGIEL WŁADYSŁAW

Nauczyciel, pszczelarz, publicysta.

Urodzony 04.08.1853 roku we wsi Brzeście (obecnie Wyrobki) w ówczesnym powiecie mogileńskim, zmarł 01.09.1936 roku w Inowrocławiu, pochowany na cmentarzu przy ul. Marcinkowskiego w Inowrocławiu w grobowcu rodzinnym swej żony.

 

W 1873 roku objął posadę nauczyciela religii i języka polskiego w wyższej szkole dla dziewcząt w Inowrocławiu, gdzie pracował 32 lata. Uczył ponadto w nowo powstałej szkole rolniczej (od 1893 r.), wykładając geometrię, geografię, historię i pszczelarstwo. Równocześnie pełnił funkcję obserwatora w stacji meteorologicznej, był też opiekunem biblioteki w gimnazjum męskim w Inowrocławiu. W 1886 r. wspólnie z  Teodorem Rakowskim i Leonem Czaplickim, założył prywatną bibliotekę publiczną, którą prowadził artysta - malarz Jan Dutkiewicz. Korzystali z niej Polacy za niewielką opłatą. Jednak tą działalnością naraził się władzą niemieckim, które nakazały mu wyjazd do Nadrenii. Udało się tą decyzje na szczęście cofnąć  dzięki temu, że przez wiele lat prowadził lekcje języka polskiego i rosyjskiego dla korpusu oficerskiego w  kasynie inowrocławskim. Szykanowany ciągle przez Niemców w roku 1911 przeszedł na emeryturę. W końcu 1918 roku, gdy przywrócono język polski w szkole rolniczej, na krótko wznowił tam pracę pedagogiczną. Po odrodzeniu państwowości polskiej pełnił funkcję sędziego pokoju, był członkiem zarządu Zakładu Leczniczego "Pod Piastem" i Towarzystwa Samopomocy Naukowej Męskiej. Jednak jego największą pasją była hodowla pszczół. 7 marca 1886 r. przy wybitnym jego udziale powstało Towarzystwo Pszczelarzy  w Inowrocławiu, które od razu skupiło 40 hodowców i którym kierował przez ponad 27 lat, zostając później jej honorowym prezesem.

Cegiel przeniósł na teren Kujaw wyniki badań ks. Jana Dzierżonia oraz wynalazek ruchomych plastrów. Propagował bartnictwo poprzez liczne kursy, wykłady i publikacje w Dzienniku Kujawskim. Interesował się również hodowlą królików oraz był członkiem Towarzystwa Ornitologicznego w Inowrocławiu. Zachował wiele pamiątek po Leonie Czaplickim i Janie Kasprowiczu.

 

Żoną Władysława Cegiela była Leokadia Wiktoria Kozłowicz. Z małżeństwa tego (od 1878 r.) miał 5 dzieci:

- Kazimierz Cegiel ur. 1878, powstaniec wielkopolski, który zginął 05.01.1919 w trakcie walk o Inowrocław;

- Tadeusz Cegiel 1880-1940, ksiądz, długoletni proboszcz w Gułtowach;

- Helena Barbara Cegiel, nauczycielka;

- oraz dwoje dzieci zmarłych w dzieciństwie.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Rodzice Władysława Cegiela to: Andrzej Cegiel (1817-1899), rolnik i Antonina Łuczak (1831-1896).

 

Rodzice Andrzeja Cegieli to: Jan Cegiel i Marianna Drachim.

Rodzice Antoniny zd.Łuczak Cegiel to: Stanisław Łuczak i Katarzyna Janikowska.