Bochiński Teofil (ur. 05 lutego 1867 roku w Krotoszynie, zmarł po roku 1948) -mistrz ślusarski. W 1896 roku osiadł w Inowrocławiu i w lutym tegoż roku otworzył warsztat ślusarski w Rynku 13 (w pomieszczeniach dzierżawionych od kupca L. Fussa), później przeniósł interes  na ul. Fryderykowską 32 - obecnie ul. Królowej Jadwigi.

Był znanym fachowcem, nagradzanym wielokrotnie, za doskonałe wyroby, głównie kraty ozdobne, łańcuchy, ogrodzenia. Wyrabiał także siatki mosiężne, stylowe kraty nagrobne, krzyże, a nawet kasy ogniotrwałe i pancerne. Większość kamienic przy ul. Solankowej była "opłotowana" jego wyrobami artystycznymi.

 Od 1924 r. działał w Radzie Parafialnej parafii Zwiastowania NMP. Udzielał się w Towarzystwie Śpiewu "Moniuszko". Wspierał liczne komitety wyborcze, a sam w Radzie Miasta zasiadł 21 listopada 1919 roku. Teofil Bochiński został odznaczony brązowym krzyżem zasługi w 1938 roku.

 

Rodzicami jego byli: Władysław Bochiński i Leonia z Marchwickich.

 

W 1898 roku zawarł związek małżeński z Marią z rodu Skolasińskich (1873), z którą miał kilkoro dzieci, między innymi urodzonego w 1907 roku Antoniego.

 

Jego ciało złożono na najstarszej inowrocławskiej nekropolii p.w. Zwiastowania NMP, w rodzinnym grobowcu Bochińskich.

 

Opracowała: Anna Wiśniewska