Skorowidze z USC ...

Do Archiwum Państwowego w Inowrocławiu rokrocznie oddawane są skorowidze z urzędów stanu cywilnego z miejscowości należących do powiatów: inowrocławskiego, mogileńskiego i żnińskiego (nie w całości). Tworzone przez urzędników USC miały pomagać w szybszym odnalezieniu danego dokumentu. Po stu latach od ich wytworzenia trafiały do archiwów, gdzie używane są w większości przez genealogów, na zlecenie kwerend genealogicznych bądź przy odszukiwaniu konkretnych dokumentów w sprawach spadkowych (akta narodzin, małżeństw i zgonów).

W 2016 roku wszedł w życie przepis skracający długość przechowywania skorowidzów małżeństw i zgonów w odpowiednim USC do lat osiemdziesięciu. W związku z czym w inowrocławskim (i każdym w Polsce) archiwum państwowym odnaleźć możemy skorowidze akt narodzin do roku 1917, oraz skorowidze akt małżeństw i zgonów do roku 1936.

 

Poniżej przedstawiam Państwu listę dostępnych skorowidzów w inowrocławskim archiwum Państwowym. W celu ochrony skorowidzów, częściowo bardzo już zniszczonych, planuje się stworzyć dla inowrocławskiego AP komputerowy plik z wyszukiwarką, pozwalający wszystkim zainteresowanym szybciej odnaleźć daną osobę, a przy tym nie niszcząc archiwaliów. Być może zostanie także stworzony internetowy spis, pozwalający odszukiwać dane osoby bez wychodzenia z domu, a zarazem ułatwiający poszukiwania w skanach metryk na Genealogii w archiwach.pl! Do pomocy w tym przedsięwzięciu zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Skorowidze:

USC Dąbrowa Mogileńska:
1874-1886 ABC

USC Gąsawa:
1874-1883 ABC
1883-1899 B
1883-1889 A
1883-1899 C

USC Gniewkowo miasto:
1874-1886 ABC
1886-1896 A
1880-1930 BC

USC Gniewkowo wieś:
1874-1882 ABC
1882-1887 A
1888-1896 A
1879-1887 B
1882-1897 C
1880-1930 BC

USC Inowrocław miasto:
1874-1875 ABC
1876-1877 ABC
1878-1879 ABC
1880-1882 ABC
1883-1885 ABC
1886-1888 ABC
1889-1891 ABC
1892-1894 ABC
1894-1895 ABC
1896-1897 ABC
1898 ABC
1899-1900 ABC
1900-1902 ABC
1903-1904 ABC
1905-1906 ABC
1907-1909 ABC
1909-1912 ABC

USC Inowrocław wieś:
1874-1879 ABC
1880-1899 A
1880-1899 B
1880-1899 C

USC Janowiec Wielkopolski:
1874-1884 ABC
1885-1895 ABC
1896-1914 ABC

USC Kruszwica miasto:
1874-1917 ABC
1917-1935 BC

USC Kruszwica wieś:
1883-1886 A

USC Laski Małe:
1891-1900 ABC

USC Łążyn (Jaksice):
1874-1887 ABC

USC Łęg- Włostowo:
1874-1877 ABC

USC Łojewo:
1874-1880 ABC
1881-1899 A
1881-1898 B
1881-1900 C
** UWAGA! Skorowidze źle stworzone. Zaleca się przeglądać skany metryk na GwA!

USC Markowice:
1874-1917 ABC
1917-1921 B
1917-1922 C

USC Mięcierzyn:
1891-1902 A
1891-1902 B
1891-1902 C

USC Murzynno:
1874-1882 ABC
1882-1906 A
1882-1906 B
1882-1906 C

USC Mogilno miasto:
1874-1891 ABC
1890-1895 A
1890-1895 B
1890-1895 C

USC Mogilno wieś:
1874-1877 ABC
1878-1895 A
1878-1899 C

USC Ostrowo- Miradz:
1874-1889 ABC
1889-1924 B
1889-1924 C

USC Ostrowo nad Gopłem:
1874-1889 ABC

USC Pakość wieś:
1874-1880 A

USC Palędzie Kościelne:
1874-1888 ABC

USC Polanowice:
1900-1935 B

USC Rogowo miasto:
1874-1900 ABC

USC Rogowo wieś:
1874-1876 ABC
1877-1887 A
1877-1887 B
1877-1887 C
1888-1896 A
1888-1896 B
1888-1896 C
1897-1905 A
1897-1905 B
1897-1905 C

USC Siedlimowo:
1874-1905 ABC

USC Skalmierowice (Szadłowice):
1880-1933 BC

USC Strzelno miasto:
1874-1894 A

USC Strzelno wieś:
1874-1883 ABC
1883-1909 A
1884-1892 B
1884-1892 C

USC Złotniki Kujawskie:
1885-1900 A


Od 2016 roku, celem ułatwienia poszukiwań genealogicznych i tworzenia swoich drzew, Archiwum Państwowe w Toruniu i Bydgoszczy (oraz oddziałach we Włocławku i Inowrocławiu), w porozumieniu z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych (NDAP) zapoczątkowało projekt skanowania i udostępniania metryk urodzeń, małżeństw i zgonów z Kujawsko-pomorskich urzędów stanu cywilnego, za lata 1874-1910. Z pomocą finansową Programu Regionalnego, Województwa Kujawsko-pomorskiego i Unii Europejskiej (Funduszu Rozwoju Regionalnego) udało się stworzyć serwis internetowy, w którym wszystkim zainteresowanym, nieodpłatnie, udostępnia się wyniki projektu, tj. skany wyżej wymienionych metryk.

Serdecznie zapraszamy na GwA!

Jankowski Kamil