Wypis z ksiąg metrykalnych oraz z urzędów stanu cywilnego (tzw. indeksacja) to jedno z podstawowych zajęć genealogów amatorów. Dążąc do stworzenia kompletnej ogólnopolskiej bazy indeksacyjnej z terenów całej Polski, rzesza genealogów i pasjonatów historii powszechnej prowadzi indeksację dostępnej w archiwach (oraz coraz częściej także w internecie) dokumentacji. W obrębie Miłośników Genealogii i Historii Ziemi Kujawskiej znajduje się pięć powiatów, tj. inowrocławski, mogileński, żniński, radziejowski i aleksandrowski, nad którymi czuwamy i które na bieżąco prowadzimy.

Miło nam gościć w naszej skromnej grupce pasjonatów p. Annę Wiśniewską, współtwórcę tego portalu, która od 2013 roku indeksuje zasoby powiatu inowrocławskiego, oraz p. Zbigniewa Gawrońskiego, który od lat zajmuje się powiatem radziejowskim.

Powyżej w zakładkach przedstawiamy Państwu dokładne dane dot. poszczególnych parafii i urzędów stanu cywilnego. Zapraszamy do indeksacji oraz cieszmy się ze stworzonych już indeksów!