"Inowrocław w średniowiecznych murach", czyli gdzie mieszkali, wstępowali do grona Dzieci Bożych, zawierali związki małżeńskie nasi przodkowie, oraz gdzie głoszono o ich śmierci i ceremoniach pożegnalnych...

                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan układu przestrzennego średniowiecznego Inowrocławia

(wg R. Domagały)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Plan Inowrocławia

                   z

            1772 roku

    (wg rekonstrukcji

    Heinzego z 1912 r.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O kościele p.w. Bożego Ciała w Inowrocławiu

(z Dziennika Kujawskiego)


Kościół Serca Pana Jezusa w Inowrocławiu


 

 

 

 

 

 

 

 


Wzmianka o kościele św. Anny

            w Inowrocławiu

           (czerwona ramka)


 

 

 

 

 

 

 

 


O kościele p.w. Św. Jakuba

        w Inowrocławiu

(z Dziennika Kujawskiego)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O kościele i szpitalu pw. Św. Ducha

               w Inowrocławiu

      (z Dziennika Kujawskiego)

Opracowanie: Anna Wiśniewska