Najczęściej pamięć o grobach naszych najbliższych trwa tak długo, jak długo żyje w nas pamięć o tych którzy odeszli.

 

PAMIĘTAJCIE:    ONI byli jak MY, MY będziemy jak ONI ...

 

Ziemia w Inowrocławiu i na Kujawach usiana jest grobami, pozostałościami dawnych zadbanych i pięknych cmentarzy. Nad nimi toczy się życie współczesnego miasta. Życie zawsze zwycięża śmierć.

 

Cmentarze zawsze towarzyszyły ludzkim osiedlom. Inowrocław w swej osiemsetletniej historii miał ich kilka.

Wszystkie one z upływem czasu i wygaśnięciem pamięci o pochowanych na nim umarłych zostały opuszczone, zniwelowane, wchłonięte przez rozrastające się miasto... i zapomniane.

Współczesne cmentarze nie są stare. Historia ich sięga zaledwie końca XIX wieku lub dwudziestolecia międzywojennego, a przecież tak wiele już na nich grobów zapomnianych, zrównanych przez czas lub łopatę grabarza.